Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Bể chứa trong hệ thống cấp nước

Sửa chữa nhà đẹp giá rẻ

Bể chứa
Bể chứa trong hệ thống cấp nước tạm cho công trường có nhiệm
vụ sau: chứa nước lấy từ mạng đương ống có sẵn của địa phương;
dự trữ và điều hòa một lượng nước dùng để bơm vào mạng lưới
cấp nưóc cho công trường.
• Nếu nguồn nước được khai thác từ các nguồn nước thiên nhiên thì bể nước làm nhiệm vụ điều hòa giữa trạm bơm cấp I và trạm bơm cấp II.
• Nhiều khi để kinh tế ngưòi ta chỉ tính toán cấp nước cho công trường ở tầng 1 còn các tầng trên sẽ được bơm nước lên khi có yêu cầu. Khi này các bể chứa có vai trò dự trữ.
• Bể nước còn có nhiệm vụ dự trữ nưốc cho chữa cháy (đủ nưóc cho ba giờ chữa cháy).
• Bể chứa nước thường được xây dựng bằng bêtông cốt thép hoặc xây gạch (khi dung tích bể nhỏ hơn 300 m3) có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông. Bể chứa nước có thể xây nổi hoặc chìm, hoặc nửa nổi nửa chìm, tùy theo điều kiện địa chất, địa hình và công nghệ cấp nước cho mạng.
• Trong mạng lưới cấp nưóc tạm cho công trường, cô gắng tận dụng những bể nước dự trữ dùng cho công trình vĩnh cửu sau này, để làm bê nước cho mạng lưới tạm để tiết kiệm và giảm giá thành xây dựng tạm.
• Bể chứa nước thường được trang bị các thiết bị và đường ống như sau:
– Ông dẫn nước từ nguồn cung cấp vào bể có khóa đóng mở hoặc có van tự động đóng nước khi đầy bể.
– Ống tràn, ốhg xả cặn nốỉ vối hệ thống thoát nước.
– Ông hút của máy bơm.
– Ống thông hơi nếu bể có nắp đậy kín.