Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Bố cục vượng tài Trang trí nội thất nhà hàng ngang tọa Canh hướng Giáp

Bố cục vượng tài trang trí nội thất nhà hàng ngang tọa Canh hướng Giáp
Luận theo phạm vi toàn căn nhà hàng, hướng đôní bắc là hung tinh Tam Bích, cát tinh Nhất Bạch, cát tinh Bát Bạch vẩ cát tinh diên niên bay tới; cát tinh nhiều hợp thành bầy, chỉ có một hunịỊ tinh phát huy sức mạnh; ở đây nên bài trí một chậu bonsai phun sương, chủ tài vận đại vượnf:
Hướng đông nam của đại thái cực và tiểu thiu cực là cát tinh Bát Bạch bay tới, bài trí một tượnn ngọc kỳ lân cũng sẽ sản sinh sức mạnh thúc đáV vượng tài.
VỊ trí nước của nhà hàng bếp ở vị trí tây nam, tron khi vị trí tây nam của vận 7 là phương của chiố thần, gặp thủy là thúc đẩy thủy khí, lợi hoạn tài.
Theo Huyền Không đại quái, nhà hàng mở cửa hướng nam mà phương bắc gặp thủy là vượng chín tài, vì vậy bài trí một chậu bonsai phun sương t rất thích hợp