Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Phong thủy hướng Đông bắc trong Trang trí nội thất nhà hàng

Phong thủy hướng Đông bắc trong trang trí nội thất nhà hàng: Nhận được sự ảnh hưởng tốt của Phong Thủy hướng Đông bắc thì bất luận nam hay nữ, đều có Inh thần cần kiệm tích góp, làm việc đến nơi đến ihôn, không mong muôn cuộc sông xa hoa thiêu tliực tế. Khi đến tuổi kết hôn, đều có thề kết môi iliiyón lành, hơn nữa không có áp lực về kinh tế. Đàn ông quan tâm chu[…]

Bố cục vượng tài Trang trí nội thất nhà hàng dọc tọa Dậu hướng Mão

Bố cục vượng tài trang trí nội thất nhà hàng dọc tọa Dậu hướng Mão Luận theo phạm vi toàn căn nhà hàng, hướng đông của đại thái cực và khung cửa sổ của hai phòng ngủ, phòng của chủ nhân nên đặt chậu bonsai phun sương thì tài vận đại vượng, vì nhà hàng mở cửa ở hướng tây mà hướng đông gặp thủy là hợp với nguyên tắc của Huyền Không đại quái, hai thần linh chính tương[…]

Bố cục vượng tài Trang trí nội thất nhà hàng dọc tọa Tuất hướng Thìn

Bố cục vượng tài trang trí nội thất nhà hàng dọc tọa Tuất hướng Thìn Phương dông của đại thái cực là vị trí linhthần, gặp thủy là vượng chính tài. Theo tinh bàn của nguyên cuộc thì vị trí đông gặp ba sao ngũ quỷ, Nhất Bạch, Bát Bạch; sao cát nhiều hơn sao hung; thủy ở đây là cuộc ngũ quỷ vận tài, chính tài và I hoạnh tài đều vượng. Vì vậy về phương diện bô cục,[…]

Phong cách Trang trí nội thất nhà hàng

Chất độn thường ở dạng bột, sợi và vẩy. Chất độn dạng bột (bột thạch anh, đá phấn, barit, hoạt thạch và các chất bột hữu cà) tạo cho chất dẻo nhiều tính chất có giả trị (bển nhiệt, bển Btit), v.v…) và cũng có thể nâng cao độ cứng, tăng độ bền lâu, giảm giả thành trang trí nội thất nhà hàng. Chất độn dạng sợi (sợi amiăng, gỗ, thủy tinh) (íược sử dụng khá rộng rãi, chúng làm[…]

Bố cục vượng tài Trang trí nội thất nhà hàng ngang tọa Canh hướng Giáp

Bố cục vượng tài trang trí nội thất nhà hàng ngang tọa Canh hướng Giáp Luận theo phạm vi toàn căn nhà hàng, hướng đôní bắc là hung tinh Tam Bích, cát tinh Nhất Bạch, cát tinh Bát Bạch vẩ cát tinh diên niên bay tới; cát tinh nhiều hợp thành bầy, chỉ có một hunịỊ tinh phát huy sức mạnh; ở đây nên bài trí một chậu bonsai phun sương, chủ tài vận đại vượnf: Hướng đông nam của[…]