Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Hoàn thiện công trình và khả năng quản lý kho bãi

CHỨC NĂNG VÀ QUẢN LÍ KHO BÃI
4.3.1. CHỨC NĂNG
Chức năng chung của kho bãi công trường là
• Tiếp nhận nguyên vật liệu xây dựng.
• Cất chứa và bảo quản.
• Cấp phát cho các đơn vị theo kê hoạch.
4.3.2. QUẢN LÍ KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG
Để quản lí kho bãi được tốt cần có sự phân cấp quản lí cụ thể cho từng bộ phận.
• Bộ máy quản lí chung về kho bãi toàn công trường do phòng hoặc tổ cung ứng vật tư quản lí, có thể thành lập một phòng cung ứng vật tư riêng chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty, hoặc chỉ là một tổ cung ứng vật tư nằm trong phòng kế hoạch – kĩ thuật.
• Ở các kho công trình thì phân cấp cho chủ nhiệm công trình hoặc đội trưởng phụ trách thi công quản lí.
• Ở các xưởng sản xuất và phụ trợ, thì các xưởng trưởng phụ trách xưởng quản lí các kho thuộc xưởng.
Việc vận chuyển hàng từ các nơi cung cấp về công trường cần có kê hoạch phân phối ngay về các kho bãi.
• Các loại vật tư đặc biệt, cần có sự quản lí chặt chẽ hoặc các loại vật tư cần có sự điều phối chung, thì mới chở đến các kho công trường, rồi theo kế hoạch sẽ cung cấp cho các đơn vị trong công trường.
• Tất cả các loại vật tư khác, cần chở thẳng đến kho bãi công trình và giao cho công trình quản lí.
• Các loại vật tư phục vụ các xưởng như thép, gỗ chở thẳng đến các xưởng sản xuất.