Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Kho bãi đối với hoạt động thi công: kho công trường, công trình

b. Kho công trường
Là loại kho được thiết kế trên tổng mặt bằng xây dựng để chứa tất cả các loại vật tư cần thiết cho xây dựng, loại kho này do ban chỉ huy công trường quản lí.
c. Kho công trình
Là loại kho được bố trí tại công trình, để tiết kiệm khâu vận chuyển trung gian từ công trường tới công trình.
Kho này cho ban chỉ huy công trình hoặc chủ nhiệm công trình quản lí. Ở các tổng mặt bằng xây dựng công trình, thì loại kho này đồng nhất với kho công trường.
d. Kho thuộc các xưởng sản xuât và phu trợ
Vì lí do công nghệ nên các xưởng sản xuất và phụ trợ bố trí hợp khôi vói các kho, để chứa vật tư thiết bị phục vụ cho các xưởng sản xuất, và cất chứa các bán thành phẩm.
Loại kho này do các xưởng trực tiếp quản lí. Ví dụ kho sắt thuộc xưởng gia công cốt thép, kho gỗ thuộc xưởng mộc.