Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Mức độ công xưởng hóa vật liệu

Sofa góc đẹp Vũ Gia

THIẾT KẾ KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG
Trong ngành xây dựng của ta hiện nay, mức độ công xưởng hóa vật liệu, cấu kiện và các quá trình sản xuất chưa được cơ giới hóa cao. Công việc thi công vẫn đòi hỏi nhiều nguyên vật liệu tại chỗ. Trong đó một phần là bán thành phẩm, cấu kiện đúc sẵn, còn phần lớn là các vật liệu rời. Do đặc điểm như vậy, việc lập kế hoạch cung ứng, tính dự trữ cho các loại nguyên vật liệu và thiết kê kho bãi cho các công trường xây dựng ở Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng.
Với những công trường xây dựng do nước ngoài liên doanh hoặc đầu tư toàn bộ, thì vấn đề dự trữ và tính các kho bãi có những đặc điểm riêng, phụ thuộc vào các hợp đồng vận chuyển kí kết giữa hai Nhà nước.
Tgnúỉ) sn|S o
4.1. KẾ HOẠCH CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU
4.1.1. NỘI DUNG CUNG ỨNG
Muốn xây dựng công trình đúng tiến độ thì phải đảm bảo cung cấp các nguyên vật liệu, thiết bị đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thòi hạn.
Đó là nhiệm vụ của cơ quan cung ứng vật tư. Nội dung cung ứng bao gồm các công việc sau:
• Lập kế hoạch để mua hoặc sản xuất vật liệu, bán thành phẩm, cấu kiện, thiết bị phục vụ cho xây dựng.
• Vận chuyển hàng từ các nơi cung cấp đến các điểm tiêu thụ trên công trường.
• Quản lí các cơ sở sản xuất, gia công, bảo quản nguyên vật liệu trên công trường. 
• Cung cấp cho các đơn vị thi công theo tiến độ.
Tóm lại nhiệm vụ cung ứng công trường là:
• Đặt hàng và nhận hàng.
• Vận chuyển hàng về công trường.
• Bảo quản và cấp phát.

Có thể bạn quan tâm