Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Nên chọn vật liệu nào Thi công nhà hàng?

Theo giáo sư P.I. Bojenov quá trình gia công thi công nhà hàng trong octocla gốm 6 giai đoạn.
Giai đoạn 1 : Bát đầu từ khi xả hơi vào đến khi trong octocla đạt được 100°c. Trong giai đoạn này do sự chênh lệch nhiệt độ giữa lớp ngoài và trong lòng sản phẩm (30 – 50°C) nên sinh ra ứng suất nhiệt lớn và xuất hiện vết nứt.
Giai đoạn 2 : Bát đáu từ khi nâng áp suất hơi đến khi đạt được áp suất cực đại (ứng với nhiệt độ cực đại).
Dưới sự tác động của áp lực, hơi xâm nhập vào trong lỏ rỗng sản phẩm và ngưng tụ trong đó.
Giai đoạn 3 : Giữ sản phẩm ở áp suất và nhiệt độ không; đổi. Nhiệt độ và áp suất càng lớn thì thời gian càng ngắn.
Giai đoạn 4 : Bắt đẩu từ khi giảm từ từ nhiệt độ và áp suất của hơi. Do sự chênh lệch nhiệt độ và áp suất bên ngoài và trong sản phẩm mà phát sinh ra nội ứng suất.
Giai đoạn 5 : Làm nguội sản phẩm từ 100°c đến 18 – 20C.
Giai đoạn 6 : Chân không. Trong giai đoạn này do áp suáí của hơi nước bên trong sản phẩm lớn hơn (khoảng 0,2 kG/cnr trong octocla nên sản phẩm được sấy khô.
Để chế tạo các sản phẩm có chất lượng cao việc gia công trong octocla cán phải tiến hành theo một chế độ nhất định I nâng áp suất hơi nước từ từ (trong vòng 1,5 – 2h>. bàng nhiệt lớ nhiệt độ 175 – 200°C) và áp suất 8-13 atm trong 4 – 8h va giảm áp suất hơi trong 2 – 4h. Sau khi gia công 8 – 14h irong octocla sản phẩm được đưa ra ngoài.
Khi tiếp xúc với không khí bên ngoài cường độ sản phẩm vốn tiếp tục tăng do các phản ứng silicat vẫn tiếp tục và do phản ứng cácbônát hóa :
Ca(OH)2 + CO, -* CaC03 + H20.