Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Nhu cầu về điện phụ thuộc vào công nghệ xây dựng

http://nhadepsaigon.net/bao-gia/92/bao-gia-don-gia-thiet-ke-xay-dung-nha-tron-goi-chia-khoa-trao-tay.html

THIÊT KÊ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN CHO CÔNG TRƯỜNG
Ngày nay hầu hết các công trường xây dựng đều cần đến điện, nhu cầu về điện phụ thuộc vào công nghệ xây dựng, vào địa điểm xây dựng, vào quy mô công trường.
Thiết kế hệ thông cấp điện cho công trường là giải quyết mấy vấn đề sau:
• Tính công suất tiêu thụ của từng điểm tiêu thụ và của toàn bộ công trường.
• Chọn nguồn điện và bô trí mạng lưới điện.
• Thiết kế mạng lưới điện cho công trường.
Thiết kế cấp điện cho công trường là một nhiệm vụ quan trọng trong thiết kế TMBXD, nó thể hiện trình độ thi công và mức độ công nghiệp hóa trong xây dựng. Thiết kế mạng lưới điện hợp lí cho công trường là cơ sở đảm bảo thi công đúng thời hạn, đúng kĩ thuật và giảm giá thành xây dựng.