Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

NHU CẦU VỀ ĐIỆN VÀ CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN TRÊNCÔNG TRƯỜNG

Báo giá xây dựng trọn gói

Điện dùng trên công trường xây dựng được chia ra làm ba loại sau:
• Điện phục vụ trực tiếp cho sản xuất (máy hàn) chiếm khoảng 20 – 30%, tổng công suất tiêu thụ điện ở công trường.
• Điện chạy máy (điện động lực) chiếm khoảng 60 – 70 % gồm điện dùng cho cần trục tháp, máy trộn bêtông, máy bơm…
• Điện dùng cho sinh hoạt và chiếu sáng ở hiện trường và khu nhà ở, chiếm 10 – 20%.
Ở những công trường lớn, người ta phải vẽ biểu đồ tiêu thụ điện theo thòi gian tiến độ, để có kế hoạch cung cấp điện.
Nếu công trường nằm trên một diện dài hoặc phân tán, thì phải chia ra làm nhiều khu vực để tính công suất tiêu thụ điện cho từng khu vực và có thể thiết kế cho mỗi khu vực một mạng cấp điện riêng. Ví dụ: một mạng cấp điện cho khu vực hiện trường gồm điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, thắp sáng; một mạng cấp điện khu vực ở gồm điện phục vụ sinh hoạt gia đình và điện thắp sáng ngoài trời. Việc phân chia như vậy giúp ta tính toán, thiết kế và cấu tạo mạng lưới điện, chọn máy biến áp hoặc trạm phát điện có công suất và vị trí phù hợp để phục vụ sát với nhu cầu thực tế và tiết kiệm điện.
Sau đây là một ví dụ:
Tính công suất tiêu thụ điện cho công trường A gồm điện phục vụ cho sản xuất và thắp sáng, cho khu vực hiện trường và phục vụ cho khu nhà ở. Nhu cầu về tiêu thụ điện được thông kê trong bảng 7.5 và 7.6.
Hệ số K và cosọ tra theo bảng 7.1.
Điện phục vụ cho sinh hoạt và thắp sáng ở khu nhà ở, được ước lượng trên cơ sở là sô dân cư sống ở khu vực gia đình. Để chính xác cần phải thiết kế khu nhà ở, rồi thống kê các phụ tải cho các gia đình: tivi, quạt trần, quạt bàn, đèn…