Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Những lưu ý khi Thi công nhà hàng

Khái niệm
Gỗ là vật liệu thiên nhiên được sử dụng khá rộng rãi trong xíty dựng thi công nhà hàng và trong sinh hoạt vì những ưu điểm cơ bản sau : nhẹ, có cường độ khá cao cách âm, cách nhiệt và cách điện; dễ gia công (cưa, xẻ, bào, khoan, đinh) ; vân gỗ có giá trị mĩ thuật cao.
ơ nước ta gỗ là vật liệu rất phổ biến, không chỉ ở rừng húi mà ở khắp mọi nơi, nông thôn, đổng bằng. Rừng Việt Nam đến 47% diện tích, có nhiều loại gỗ tốt và quý vào bậc nhất thế giới. Khu Tây Bắc có nhiều rừng già và có nhiều loại quý như : trai, đinh, lim, lát, mun. Rừng Việt Bắc có lim, vàng tâm. Rừng Tây Nguyên có cẩm lai.
Hàng năm nước ta có thể khai thác từ 6 – 8 triệu m3 gỗ Vít hàng cây tre nứa. Tuy vậy, hẩu hết là rừng tự nhiên. Cây hỗn giao, năng suất khai thác thấp. Bình quân lượng gỗ theo đầu người chỉ đạt 0,052 m3 (bình quân ở nhiều nước- lm3/người). Do đó việc khuyến khích trổng rừng, bảo vệ, khai thác một cách có kế hoạch và nâng cao hiệu suất sử dụng gỗ là những vấn để bức thiết hiện nay.
Gỗ chưa qua chế biến vẫn tổn tại những nhược điểm lớn
càu tạo và tính chất cơ lí không đồng nhất, thường thay đổi từng loại gỗ, từng cây và từng phần trên thân cây ; 2) dễ và nhả hơi nước làm sản phẩm bị biến đổi thể tích, cong nứt tách ; 3) dễ bị sâu nấm, mục mối phá hoại, dễ cháy ; nhiều khuyết tật làm giảm khả năng chịu lực và gia công biến khó khăn.