Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Phân loại kho bãi dựa theo kết cấu

PHÂN LOẠI THEO KẾT CẤU KHO BÃI
• Bãi (kho lộ thiên).
• Kho hở (kho có mái che).
• Kho kín.
• Kho đặc biệt.
Việc phân loại thành kho và bãi nhằm đi sâu vào góc độ kêt cấu, để có thiết kế hợp lí.
a. Bãi (kho lô thiên)
Các bãi để cất chứa vật liệu còn được gọi là các Kho lộ thiên. Kết cấu chủ yếu của bãi là diện tích mặt nền được gia cố để chịu được trọng lượng các loại vật liệu và thoát nước mưa.
Các bãi có thể có mái che, thường thì không có mái che.
b. Kho hở (kho có mái che)
Là loại kho mà kết cấu chủ yếu của nó là bộ khung có mái lợp chống được mưa nắng, thường là lợp bằng tôn hoặc các tấm íĩbroximăng, phần tường, cửa bao che chủ yêu đê bảo vệ.
Ví dụ: các kho sắt, thép, gỗ và các bán thành phẩm.
c. Kho kín
Là loại kho mà kết cấu phần mái và tưòng cửa bao che phải kín, chống được tác động của thiên nhiên như: mưa, nắng, gió, ẩm ướt, bức xạ, mối…
Ví dụ: các kho ximăng, sơn, thiết bị máy móc…
d. Kho đặc biêt
Đây là loại kho có kết cấu đặc biệt, để chứa các loại vật tư đặc biệt phục vụ xây dựng trên công trưòng như: thuốc nổ, xăng dầu.