Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Phong thủy hướng Đông bắc trong Trang trí nội thất nhà hàng

Phong thủy hướng Đông bắc trong trang trí nội thất nhà hàng:
Nhận được sự ảnh hưởng tốt của Phong Thủy hướng Đông bắc thì bất luận nam hay nữ, đều có Inh thần cần kiệm tích góp, làm việc đến nơi đến ihôn, không mong muôn cuộc sông xa hoa thiêu tliực tế. Khi đến tuổi kết hôn, đều có thề kết môi iliiyón lành, hơn nữa không có áp lực về kinh tế.
Đàn ông quan tâm chu đáo, dịu dàng với VỢ; nữ tuy cách nhìn hơi cao, dù không lấy tiền Imc làm tiêu chuẩn cũng có thể lấy tấm chồng có IhAn thế khá. Đương nhiên, giáo dục, phẩm đức, V;| sự tu dưỡng cũng là ưu điểm của cô ta.
Nếu phong thủy không tốt, không khí hài hòa von có đều hoàn toàn bị phá vỡ, tình cảm của Vơ chồng dễ vì chuyện nhỏ mà gây gổ, và cũng
dễ vì một câụ nói của người khác mà không tin tưởng nhau, làm tổn hại nhau.
Người chưa kết hôn thường vì một chút chuyện bé như hạt đậụ mà gây gổ không ngừng, cộng thêm các vấn đề về kinh tế, người thân, bạn bè và thói quen cuộc sống, v.v… cuối cùng là chia tay. Cho dù đã kết hôn, thì cuộc sống hôn nhân cũng khổ mỹ mãn.
Đôi với một đại gia đình mà nói, ngôi nhà hàng hướng Đông bắc có phong thủy tốt là một sự lựa chọn tốt nhất.
Do trong nhà hàng luôn tràn đầy bầu không khí ấm áp, ít xảy ra tranh chấp, nếu như ông cháu ba đời không những không có vấn đề gọi là khó trao đôi, mà trên hiền dưới thảo, khi gặp vấn đề đều bàn bạc giúp đỡ nhau. Đối với gia vận và sự nghiọp đều rất có ích.