Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Phong thủy Thi công nhà hàng thuyết ngũ hành

Mỗi chủ nhân đều quan tâm đến yếu tố phong thủy khi thi công nhà hàng hay bất cứ một công trình nào. Cùng tìm hiểu về thuyết này trong phong thủy nhé.
– Ngũ hành sinh khắc
Ngũ hành tương sinh:
Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim.
Ngũ hành tương khắc:
Kim khắc mộc; mộc khắc thổ; thổ khắc thủy; thủy khắc hỏa; hỏa khắc kim.
– ứng dụng bát quái
Bát quái trong phong thủy nó được sử dụng để đại biểu cho phương hướng và vị trí. Thông thường người ta dùng phương vị của hậu thiên bát quái.
Nếu chúng ta nghiên cứu hai hình đồ phương vị này thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm hiểu môn phong thủy. Thí dụ căn nhà thuộc phương Tôn Văn Xương vị, theo cách nói thông thường đó là căn nhà thuộc hướng đông nam, vị trí của sao Văn Xương. Bát quái còn đại biểu cho rất nhiều sự vật, trong đó thường dùng nhất là đại biểu cho các loại nhân vật như trình bày ở sau.
– Quẻ Kiền: Chỉ người cha hoặc chỉ người đàn ông.
– Quẻ Khôn: Chỉ người mẹ hoặc chỉ người phụ nữ.
– Quẻ Chấn: Chỉ con trai trưởng.
– Quẻ Tốn: Chỉ con gái lớn.
– Quẻ Khảm: Chỉ con trai thứ hai.
– Quẻ Ly: Chỉ con gái thứ hai.
– Quẻ Cấn: Chỉ con trai thứ ba.
– Quẻ Đoài: Chỉ con gái thứ ba.
Nếu dùng bát quái làm đại biểu cho phương hướng và nhân vật ứng dụng trong thuật Phong Thủy để xem nhà ở hay cửa hiệu, người ta cần phải căn cứ vào thực tế để suy đoán.
Thí dụ căn nhà bị khiếm khuyết ở vị trí quẻ Tốn, tra vị trí của quẻ là hướng đông nam. Quẻ Tốn hướng đông nam thuộc trưởng nữ, cho nên căn nhà này bất lợi cho trưởng nữ hoặc phụ nữ.
Nếu phương Kiền của căn nhà có con đường đâm thẳng vào, hoặc ánh đèn của trụ điện chiếu thẳng vào (nếu căn nhà này cao hơn thì không bị ảnh hưởng), vì vậy luận bất lợi cho người cha hoặc đàn ông.