Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Tài liệu phân loại kho bãi

PHÂN LOẠI KHO BÃI
Trong xây dựng, kho bãi có rất nhiều loại khác nhau, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp các loại vật tư, nhằm thi công đúng tiến độ.
Vì vậy việc phân loại kho bãi một cách toàn diện, giúp ta rất nhiều trong nghiên cứu và thiết kế phục vụ sản xuất, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay nhiều chức năng của kho bãi cũng cần thay đổi cho phù hợp. Danh từ kho bãi ở đây được hiểu như một từ ghép gồm có kho và bãi và cũng được hiểu như một từ chỉ kho bãi nói chung.
4.2.1. PHẢN LOẠI THEO cơ CẤU QUẢN LÍ
• Kho trung chuyển.
• Kho công trường.
• Kho công trình.
• Kho thuộc các xưởng sản xuất và phụ trợ.
Ta sẽ phân tích từng loại kho này về cơ cấu quản lí.
a. Kho trung chuyển
• Là loại kho bãi, được bô trí ở những nơi cần bốic dỡ hàng, từ phương tiện vận chuyển này, sang phương tiện vận chuyển khác, hàng chỉ nằm tạm ở kho này trong một thời gian ngắn chờ để vận chuyển tiếp. Kho này thường do các công ty hoặc tổng công ty quản lí.
• Ví dụ: kho tại các cảng sông, để chuyển hàng từ các sà lan, canô lên kho, chờ chuyển tiếp bằng ô tô, hoặc kho nằm ở các ga đường sắt, chờ chuyển tiếp.

Có thể bạn quan tâm