Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Thiên can tương hợp tương khắc gia chủ cho bạn kinh nghiệm Thi công nhà hàng

Thiên can tương hợp:
Giáp Kỷ hợp thì hóa thổ; Át Canh hợp thì hóa kim; Bính Tân hợp thì hóa thủy; Đinh Nhâm hợp thì hóa mộc; Mậu Quý hợp thì hóa hỏa.
Thiên can tương xung:
Giáp Canh tương cung, Ất Tân tương cung; Bính Nhâm tương xung; Đinh Quý tương xung.
– Địa chi
Địa chi gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Địa chi đại biểu cho phương vị, tiết khí bốn mùa và ngũ hành, như:
Dần, Mão thuộc mộc, chủ những ngày mùa xuân. Mão ở phương đông, Dần ở hướng đông bắc.
Tỵ, Ngọ thuộc hỏa, chủ những ngày mùa hạ. Ngọ ở phương nam, Tỵ ở hướng đông nam.
Thìn, Mùi, Tuất, Sửu thuộc thổ, chủ về các tháng 3, 6, 9, 12; toàn bộ đều ở trung ương.
Thân, Dậu thuộc kim, chủ về những ngày mùa thu. Dậu ở phương tây, Thân ở hướng tây nam.
Hợi, Tý thuộc thủy, chủ về những ngày mùa đông. Tý ở phương bắc, Hợi ở hướng tây bắc.
Thuộc tính ngũ hành của địa chỉ:
Tý thuộc âm thủy; Sửu thuộc âm thổ; Dần thuộc dương mộc; Mão thuộc âm mộc; Thìn thuộc dương thổ; Tỵ thuộc dương hỏa; Ngọ thuộc âm hỏa; Mùi thuộc âm thổ; Thân thuộc dương kim; Dậu thuộc âm kim; Tuât thuộc dương thổ; Hợi thuộc dương thủy. (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc dương; Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi là thuộc âm. Đây là theo nguyên tắc 80 lẻ là dương, sô chẵn là âm; (không phải âm dương tính theo ngũ hành; hai điều này có phân biệt.)