Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Thiết bị xây dựng công trình

Đơn giá xây nhà phố

LẬP KÊ HOẠCH CUNG ỨNG
Khối lượng các loại vật liệu, thiết bị để xây dựng công trình đã được thống kê trong các bảng dự toán.
Tuy nhiên không thể vận chuyển toàn bộ khối lượng đó về công trường vì lí do không đủ kho bãi để chứa, về kĩ thuật không đảm bảo chất lượng và về mặt kinh tế bị ứ đọng tiền vốn khá lâu, kém hiệu quả.
Theo kinh nghiệm trên công trường, trước khi khởi công xây dựng công trình phải đảm bảo dự trữ 30% khổì lượng các loại vật liệu chính của năm kế hoạch đầu tiên, mới được phép khởi công. Tiếp theo, thòi gian dự trữ được lấy theo quy phạm. Khối lượng dự trữ được tính theo tiến độ hoặc tính toán theo định mức dự trữ cho phép.
Để đạt được mục đích đó, cần dựa vào tiến độ đê tính được lượng vật liệu tiêu thụ theo thời gian, lượng vật liệu cần cung cấp và dự trữ trên công trường.
Đây là một bài toán khá phức tạp, phụ thuộc nhiều yếu tố: không gian, thời gian, những yếu tô ngẫu nhiên khác.

Có thể bạn quan tâm