Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Tư vấn chọn vật liệu Thi công nhà hàng

Độ dẻo của hỗn hợp vữa là tính chất quan trọng đảm bảo năng suất lao động và chất lượng của khối xây thi công nhà hàng. Độ dẻo được đánh giá bằng độ cắm sâu vào vữa của một quả chùy kim loại nặng 300g có góc ở chđp bằng 30° (hình 9-1). Độ dẻo của vữa cũng như bê tông, phụ thuộc vào nhiéu yếu tố, như lượng nước nhào trộn, độ lớn và hình dạng của cát, mức độ trộn…
Chọn độ dẻo phải căn cứ vào điều kiện của khối xây và phương pháp thi công (bảng 9-2). Trong phương pháp lắng, vữa mới trộn được đổ đáy vào một cái thùng có đường kính 15cm, cao 30cm. Đo độ cắm sâu ma chùy được. Sau đó để yên trong 30ph rồi lấy đi 2/3 vữa trong thùng (lấy nhẹ nhàng, không làm xáo trộn khối còn lại), đem trộn phần vữa còn lại rối cho vào thùng có llường kính 15cm, cao 15cm để xác định ĐC2. Độ phân tấng (lược xác định theo công thức
PT = ĐC, – ĐC2; (cm). Trước khi nghiến chung vôi cục và thạch cao được đập đến cớ hạt 10 – 20mm, qua hệ thống cân đong rối đưa vào máy trộn. Cát được sàng phân loại. Cát nhỏ sau khi qua hệ thống cân đong được đưa vào máy trộn cùng với các cấu tử khác để chế tạo chất kết dính. Sau khi ra khỏi máy trộn, hỗn hợp được đưa lên xilô chứa và lưu ở đây 8-9 giờ để tôi một phấn vôi. Cát có độ ẩm tự nhiên 4 – 6% là thích hợp.
Trong máy nghiền hỗn hợp được nghiền đến độ mịn 90% hạt lọt sàng N° 008. Sau khi nghiễn, toàn bộ phối liệu lại được trộn đều trong máy trộn rồi chuyển sang khâu tạo hình. Khâu cuối cùng là việc chưng hấp trong octocla. Chế độ nhiệt – ẩm trong octocla có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng sản phẩm.