Quy trình thiết kế thi công nhà hàng

Xác định lưu lượng nước tính toán cho từng đoạn mạch

http://xaydungnhamouoc.com/du-an/quan-ca-phe/thiet-ke-trang-tri-quan-cafe-the-coffee-house-cao-thang-q-3.html

a. Xác định lưu lượng nước tính toán cho từng đoạn mạch
Cơ sở để xác định lưu lượng nước tính toán cho từng đoạn mạch hay cho từng đoạn đưòng ổng cấp nước là sơ đồ nguồn cung cấp nưóc và các điểm lấy nưốc ra từ mạng lưới. Sử dụng phương trình: tức là lưu lượng nước đi vào một nút phải bằng tổng lưu lượng nưốc đi ra khỏi nút đó. Từ đó dễ dàng xác định được lưu lượng nước tính toán cho từng đoạn ống của mạng lưới cấp nước.
b. Xác đinh dường kính ống
Theo công thức thủy lực quen biết Q = CD.V, với ống tròn thì Cừ = 71D .
Dễ dàng tìm được sự liên hệ giữa lưu lượng nước và đưòng kính ống như sau: trong đó:
D;j – đương kính ống của một đoạn mạch, (m);
Qij – lưu lượng nước tính toán của một đoạn mạch, (1/s);
V – tốc độ nước chảy trong ống, (m/s);
1000 – đổi từ m3 ra lít.
Từ công thức trên, ta thấy đường kính ống D không những phụ thuộc vào lưu lượng nước Q mà còn phụ thuộc vào tốc độ nước chảy V. Vì Q là một đại lượng không đổi, nên nếu V nhỏ thì đường kính ống sẽ lớn, giá thành mạng lưới sẽ tăng. Ngược lại nếu V lớn thì ống sẽ nhỏ, giá thành mạng lưối sẽ giảm, nhưng chi phí quản lí, vận hành lại tăng, vì V lớn sẽ làm tăng tổn thất áp lực trên các đoạn ống, kết quả là độ cao bơm nước và chi phí cho việc bơm nước sẽ tăng. Vì vậy để hợp lí khi chọn đường kính Ống nước ta phải dựa vào tốc độ kinh tế, tức là tốc độ có tổng giá thành xây dựng và chi phí vận hành sử dụng là nhỏ nhất. TỐC độ kinh tế vk cho các đưòng ống cấp nước có thể lấy theo bảng 6.3.

Có thể bạn quan tâm